Kansen zijn tijdelijk

Een stukje uit “competing against time” triggerde me.

Want in business zijn er vaak kansen. Net als er bedreigingen zijn.

Als je in je markt een kans ziet en je er op inzet, dan groei je in een steeds kleiner wordende kans in tijd.

Anderen zullen namelijk volgen en op een bepaald punt in de tijd, is de kans verdwenen.

Vroeger of later gebeurt dat altijd.

Nu gaat het er niet om dat je de snelste bent. Wel dat je het snelste leert.

Je aanpast aan de markt.

Zo zorg je ervoor dat binnen de beperkte levensduur van de kans, je zo’n positie opbouwt, dat als de kans verkeken is, jouw bedrijf er het beste voor staat.

De meeste winst maakt.

Resulting en wat je er mee kunt

Uit de interessante podcast (link) van Farnam Street met pokerspeelster Annie Duke (ook schrijfster van het boek “Thinking in Bets”) kwam “resulting” als vooroordeel naar voren.

Dit is het vooroordeel dat je de kwaliteit van je beslissing alleen baseert op een enkele uitkomst.

Natuurlijk is de uitkomst belangrijk, maar het draait er hier om dat je je niet baseert op slechts 1 uitkomst.

Dat is als een experiment dat je 1 x doorloopt. En dan beslist dat het een mislukking of een succes was.

Maar je moet het kunnen herhalen.

Dus om de uitkomst te bepalen, moet je je idee vaker testen. Zodat er meer zekerheid ontstaat over de uitkomst.

Belangrijk voor jezelf is het volgende: Identificeer je niet met de uitkomst. Als die goed is, betekent het niet meteen dat je een succes hebt en bent.

Zo ben je ook geen mislukking als je experiment faalt en je een slechte uitkomst hebt.

Interessant om over na te denken, zeker als je resulting koppelt aan innovatie. Luister maar naar de podcast om daar mee over te horen.